Perplex Oy

Wallmap

Etusivu
7 tähden projekti
6 portaan prosessi
39 askelen Inter-set
Julkaisut
Yhteydenotto
portaikko.jpg

Wallmapping - ryhmätyö tehokkaimmillaan

  • käyttökohteet 
  • esite pdf-muodossa
  • esiteteksti selaimen sivulla

Käyttökohteita ja esimerkkejä

Wallmapping ja luovan työn portaikko

   
Tausta-aineisto:

Toimistoeläimen selviytymisopas

 
 
Esitteen teksti:

Wallmapping on osallistujien aktivointia tukeva ryhmätyömenetelmä, joka
yhdistää kolme tekniikkaa ja periaatetta:
  • Mindmapping
  • kartoittava lukutekniikka 
  • "timebox" -ajattelu.
Ryhmätöissä lopputuotteena on kaavio, johon osallistujat ovat koonneet
mietintönsä jäsennellyksi Mindmap-seinätauluksi. 
 
Ryhmätyöt ovat joko tilaisuudessa jaettuun materiaaliin pohjautuvia
lukutehtäviä tai aivoriihiä. Lukutehtävillä on kolme roolia, jotka voivat olla
samanaikaisiakin:
  • ne synnyttävät vilkasta keskustelua jo sellaisenaan
  • ne saavat osallistujien ajatusmaailman kohdistumaan aiheeseen, josta joku pitää valmistellun esityksen
  • ne saavat osallistujien ajatusmaailman kohdistumaan aiheeseen, josta järjestetään aivoriihi.
Kullakin yksittäisellä ryhmällä on lukutehtävässä eri aihe. Parhaita
ryhmäkokoja ovat kolme ja neljä ja minimi on kaksi. Tyypillisessä seminaarissa
on neljä ryhmää. Näin ajankäyttö jakaantuu tasan ryhmätöiden ja tulosten
purkamisen kesken.

"Toteutustapa oli toimiva. Joutui koko ajan olemaan itse mukana, eli ei päässyt nukahtamaan ja lisäksi asiat kerrattiin heti luennoijan kalvoilta."
 
"Tää Wallmapping on hemmetin hyvä."