Perplex Oy

Tavoitteena hinta

Etusivu
7 tähden projekti
6 portaan prosessi
39 askelen Inter-set
Julkaisut
Yhteydenotto

TAVOITTEENA HINTA

Projektiyhteyksissä hinnan ääripäät ovat kiinteä listahinta ja puhdas aikaveloitus. Usein paras vaihtoehto on jotain siltä väliltä.

Projektit ovat yksilöitä. Niille ei synny samalla tapaa automaattista markkinahintaa kuin vaikka torimansikoille. Sen sijaan hinta täytyy asettaa joka kerran erikseen. Kiinteä hinta on luonnollinen vaihtoehto silloin, kun toimitaan tutussa ympäristössä. Aikaveloitus on luonteva silloin, kun mikään ei ole selvää.

Usein on tarkoituksenmukaista soveltaa kiinteän ja aikaveloitushinnan välimuotoa, tavoitehintaa. Arvioidaan ensin tehtävän suuruus ja määritetään sen mukainen perushinta. Jos toteutuva työmäärä sijoittuu sovitulle välille, esimerkiksi 10 prosentin haarukkaan yli tai alle arvion, sovelletaan alun perin asetettua hintaa. Jos määrä poikkeaa yli 10 prosenttia arviosta, toimittaja saa veloittaa ylityksestä esimerkiksi vain puolikasta veloitushinnastostaan. Vastaavasti jos työn määrä alittuu enemmän kuin 10 prosenttia, toimittaja saa lisäalituksesta samansuuruisen bonuksen.

Tavoitehinta on perusteltavissa silloin, kun tilanne tunnustetaan jossakin määrin epäselväksi. Sovellettava teknologia on uusi. Asiakin on ehkä uusi ja ennennäkemätön. Odotettavat hyödyt ovat kuitenkin niin suuret, että katsotaan aiheelliseksi ottaa riski ja lähteä liikkeelle. Vastaavasti tilannetta ei haluta päästää kuitenkaan vallan kuralle.

Tavoitehinnassa asiakkaalla ja toimittajalla on yhteiset kannustimet. Aikaveloituksessa toimittajalla ei ole välitöntä kunnon motiivia olla tehokas. Tehottomuudesta menee toki maine mutta käsillä olevaa projektia se ei vielä haittaa. Tavoitehinta kannustaa tehokkuuteen luonnollista tietä.

Kiinteässä hinnassa asiakkaalla on luonnollinen kiusaus toivoa, että muutokset tehtävään oikeastaan kuuluvatkin alkuperäiseen tilaukseen ilman lisähintaa. Tavoitehinnassa muutokset on luonnollisempi nähdä muutoksina, koska hinta on mielletty jo lähtötilanteessa jossakin määrin avoimeksi. Rajatapauksissa puolestaan toimittaja voi joustaa, koska saa muutoksista ainakin jotakin korvausta, vaikka joutuisikin taipumaan siihen, että kiistanalainen asia kuuluu alkuperäiseen tilaukseen.

Tietotekniikassa voidaan soveltaa hinnoittelukirjon koko sateenkaarta sen mukaan myydäänkö hyllytavaraa vai tehdäänkö uutta, integroidaanko tuttuja paloja yhteen vai opetellaanko uusia ja vieraampia, tai toteutetaanko valmista kuvausta vai ollaanko vasta tekemässä sitä. Tuttujen asioiden toisto voi hyvinkin olla kiinteähintaista, uuden ja vieraan asian selvittely aikaveloitteista ja loput siltä väliltä, tavoitehintaista.