Perplex Oy

startrail.net

Etusivu
7 tähden projekti
6 portaan prosessi
39 askelen Inter-set
Julkaisut
Yhteydenotto

STRATEGIA INTERNETISTÄ?

Nettikaupasta valmiina ostettu strategia ei olisi varmaan riittävän omaperäinen. Nettiä voi käyttää kuitenkin apuna oman ainutkertaisen strategian luomisessa.

Yrityksen arvo on suurimmaksi osaksi sen omissa käsissä. Pitää osata tehdä jotain, mistä muut ovat valmiita maksamaan, ja pitää osata uudistua, koska kilpailu vie katteet tai nykyiset ideat käyvät vanhoiksi. Pitää saada uudet aikeet aikaansaannoksiksi ja pitää kehittää aina vain lisää ideoita, joita panna toimeen.

Parhaat ideat tulevat usein sattumalta mutta sattumaa voi auttaa. Arpajaisiakin voittavat useammin ne, jotka osallistuvat kaikkiin arpajaisiin, kuin ne, jotka eivät osallistu koskaan mihinkään. Menestyneet ja kauan eläneet yritykset noudattavat periaatetta "kokeillaan sitä ja tätä ja pidetään se, mikä toimii". Sitä ja tätä -otsikon alle saadaan rivejä tyypillisesti järjestämällä aivoriihiä, joissa kehitetään ensin paljon ideoita ilman ennakkokritiikkiä ja pannaan niitä sitten alustavaan paremmuusjonon.

"Live"-aivoriihet ovat hyviä mutta virtuaaliset ovat vielä parempia. Tämä on vastoin intuitiota mutta tutkimukset ovat vahvistaneet päätelmää johdonmukaisesti jo usean vuosikymmenen ajan. Virtuaalisessa aivoriihessä osallistujat kehittävät ideoita yksin, ilman keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa muiden osallistujien kanssa. Tällä tavalla syntyy enemmän ja parempia ideoita. Ero on sitä suurempi mitä suurempi ryhmä on koolla, yhdessä tai yksikseen. Tärkein syy tähän on, että ryhmätilaisuudessa moni ajatus ehtii kadota mielestä ennen kuin osallistujat saavat tilaisuuden tuoda ne julki.

Entä sitten? => Startrail-ohjelma sisältää erilaisia aivoriihien ja priorisointien yhdistelmiä. Nyt ohjelma on siirtymässä hyvää vauhtia Internet-palveluksi. Kun riihet järjestetään virtuaalisina ja Internetin välityksellä, joukko voi myös kokoontua virtuaalisesti, kuka sijaitsee missäkin. Vastoin intuitiota aikapainekaan ei paranna luovuutta vaan tuhoaa sen lähes viikoksi kerrallaan, joten vaiheiden kestoa voidaan venyttää. Osallistujat voivat olla vaikka eri aikavyöhykkeillä, tai jos ovat samalla aikavyöhykkeellä, vaikka eri puolilla päiväntasaajaa.

Kysy meiltä lisää.