Perplex Oy

Norsu paloiksi

Etusivu
7 tähden projekti
6 portaan prosessi
39 askelen Inter-set
Julkaisut
Yhteydenotto

NORSU PALOIKSI

Mindmapping on monipuolinen muistiinpano- ja luovuustekniikka. Sitä voi soveltaa kynällä ja paperilla, tussilla ja liimalapuilla tai hiirellä ja näppäimistöllä.

Mindmap-kaavio eli käsitekaavio on yksi monista tavoista esittää hierarkia:

kuva43a.jpg

Kynällä

Muistiinpanotekniikkana käsitekaavion etuna on tilankäytön joustavuus. Luovuustekniikkana se on erinomainen, koska jokaisesta haarasta voi aueta aina rajoittamaton määrä uusia haaroja. Kynäversion käyttäjän on hyvä tuntea muutama suositus, joiden avulla tekniikan käyttö tehostuu. Tietokoneohjelmat hoitavat osan niistä jo automaattisesti. Perussuositusten tuntemisesta on apua kuitenkin myös ohjelmien käyttäjille:

  1. Aseteta kirjoitusalusta vaakatasoon, koska pystyasennossa sivun ylä- ja alalaita tahtovat jäädä tyhjiksi.

  2. Kirjoita sivun keskustaan aihetta kuvaava sana tai piirrä kuva. Piirrä sen ympärille viiva.

  3. Piirrä viivoja keskustasta loittonemaan ja kirjoita kullekin avainsana. Liitä viivojen päihin lisää viivoja. Varsinkin luovuustekniikkana käytettäessä kullekin viivan pätkälle on hyvä kirjoittaa vain yksi sana.

  4. Käytä sanojen sijaan symboleja tai piirrä pikku kuvia silloin, kun siltä tuntuu.

  5. Käytä tikkukirjaimia. Näköaisti tulkitsee kaavion tällöin paremmin kuvana.

  6. Käytä eri värejä. Ne elävöittävät ajattelua.

  7. Osoita asioiden välisiä riippuvuuksia tarvittaessa yksi- tai kaksisuuntaisilla nuolilla. 

Oheinen kaavio on yhteenveto tekniikasta itsestään siten, että käskyä 6 vastaan on rikottu:

mindmapping1.jpeg

 
Tietokoneella

Ensimmäiset tietokonetoteutukset mindmap-tekniikasta olivat varsin karuja. Moni päätteli siksi, että tekniikkaa voi soveltaa kunnolla vain kynällä ja paperilla. Nykyisin ohjelmat ovat kuitenkin niin hyviä, että niistä on tullut vakavia kilpailijoita värikynille. Kärkinimiä ovat MindManager, joka on kaupallinen tuote, sekä FreeMind, joka tulee avoimen lähdekoodin maailmasta.

Tietokonekaaviolla on monia etuja. Kaaviota voi editoida vapaasti. Sisällön saa prosessoitavaksi tekstinkäsittelyyn sisennysten ("ranskisten") kera. Jos ajatus pulppuaa vauhdikkaasti, hyvällä ohjelmalla ne saa jonoon paljon nopeammin. Joillekuille tekniikan käyttö luonnistuukin vain ohjelman avulla.

Luovuustekniikkana paperi ja värikynät ovat usein edelleen parempi vaihtoehto. Oheinen kaavio on tehty FreeMind-ohjelmalla. Se on samansisältöinen kuin ylempi kynäkaaviokin. Värillisenäkin se on ulkonäöltään vähän steriili:

mindmapping.jpeg

 
Seinällä

Jonkin valitun aiheen auki purkaminen ryhmätyönä onnistuu paremmin seinätauluna kuin kaaviona A4-kokoiselle paperille tai näyttöruudulle, vaikka kuva heijastettaisiin kankaalle projektorilla. Työvälineiksi käyvät mustat tussit ja liimalaput, erityisesti liimaosista leikatut suikaleet. Askartelun helpottamiseksi ei kenties noudateta yhtä tiukasti periaatetta yksi sana viivalle (suikaleelle).

Menetelmän käyttäminen ei vaadi osallistujilta mitään ennakkokoulutusta. Riittää, että mukana on yksi, joka tuntee sen ennestään.

walrus_c.jpg