Perplex Oy

Miksi emme toimi 80/20-periaatteen mukaisesti

Etusivu
7 tähden projekti
6 portaan prosessi
39 askelen Inter-set
Julkaisut
Yhteydenotto

Edellinen artikkeli

Seuraava artikkeli

8020_ei.jpg

MIKSI EMME TOIMI 80/20-PERIAATTEEN MUKAISESTI

"80/20-periaate on liike-elämän parhaiten varjeltuja salaisuuksia", väittää aiheesta kirjoittanut Richard Koch. Hänelle ei ole helppo väittää vastaan. Miksi?

Tärkein syy lienee, että pitää tiedostaa asia, ennen kuin sille voi tehdä jotain. Intuitiomme väittää, että maailma on lineaari­nen. Otetaan esimerkiksi vaikka alkoholi. Kun ottaa drinkin, tuntuu hy­väl­tä. Kun ottaa toisen, tuntuu kaksin verroin paremmalta. Pian käyrä kuitenkin tasaantuu. Sitten se kääntyy jyrkkään las­kuun ja putoaa kauas lähtötason alapuolelle. Monelle tämän sisäistämi­seen ei riitä ihmisikä.

Maailman vinous on todettu eri tieteenaloilla, mutta kukaan ei ole pitänyt siitä meteliä kaiken läpitunkevana totuutena. Koch on tässä mielessä uranuurtaja.

Periaatteen hyödyntäminen ei ole triviaalin helppoa senkään jäl­keen, kun sen tiedostaa. Kaoottinen prosessi näyttää päälle päin hallitse­mattomalta. Riippuvuudet ovat usein vaikeasti tunnistetta­vissa käytännössä.

Edelleen, muutos on ihmiselle vastenmielistä, vaikka pro­sessin toisessa päässä odottaisi parempi olotila. Varsinkin luopumi­nen on tavat­to­man vaikeata. Organisaatioissa toteutetaan pikku hiljaa muutok­sia, tai ainakin yritetään. Useimmiten ne monimutkaistavat toimin­taa. Ehkä muutokset menisivät paremmin läpi, jos samalla otet­tai­siin yhtä paljon painolastia pois jostain muu­alta.

Koch esitti provokatoorisesti, että yrityksen johto ja päällystö ovat salaliitossa työntekijöitä, asiakkaita ja omistajia vastaan. Heidän etunsa on tehdä asiat monimutkaisiksi ja itsensä sitä kautta ikään kuin tarpeellisiksi. Ehkä tässä on totta ainakin puolikas, tai kenties jopa 80 prosenttia. Yrityksen päätehtävät ovat tuottaa jotain ja myydä sitä asiakkaille. Jos yritys kasvaa kovin suureksi, sille alkaa kertyä esikuntayksiköitä. Joillakin niistä saattaa olla monta suoda­tinta asiakkaan ja oman toiminnan välillä.

Myös tasa-arvon ihannointi ja kateus estävät toteuttamasta 80/20-periaatetta organisaatioissa, ainakin palkit­semisen kohdalla. Tämä voi johtaa siihen, että parhaat kaikkoavat ja perustavat oman yri­tyksen.

80/20-periaatteen noudattaminen edellyttää sekä asian ymmärtä­mistä että häikäilemättömyyttä.

Johtopäätös

Ei varmaan ole oikeasti mahdollista päästä "400 prosentin tasolle" kor­vaa­malla kaikki arvottomalta tuntuva aika ja toiminta arvokkaalla. Kai niitä vähämerkityksisiä asioita on pakko tehdä jonkin verran, jotta voi tehdä merkityksellisiä. Vinous on kuitenkin ehdottomasti totta. Jos vaikka huonoimman viidenneksen voi korvata par­haan veroi­sel­la, niin ollaan jo jossain 160 prosentin tasolla 40 prosentin vaivalla.

Ei varmaan ole pelkoa, että jos joku sattuu lukemaan nämä tiivis­telmät, hänestä tulee kerralla epäsovinnainen eksentrikko, joka vähät piittaa muista. Hyvä jos edes jotain jää mieleen. (Nyrkkisäännön mukaan luetusta jää mieleen 10 prosenttia.) Jos saisin valita, mitä se jokin olisi, se olisi tässä:

  1. Jotkut asiat merkitsevät todella paljon.
  2. Useimmat asiat eivät merkitse paljon mitään.
  3. Monimutkaisuus tuhoaa tehokkuuden => yksinkertaista!

Intuitiomme väittää, että maailma on lineaarinen.