Perplex Oy

Ideat jonoon

Etusivu
7 tähden projekti
6 portaan prosessi
39 askelen Inter-set
Julkaisut
Yhteydenotto

IDEAT JONOON

Idean tyngät ja valmiiksi pureksittujen tarvekartoitusten toteutusvaihtoehdot tarvitsevat erilaisen priorisointitavan.

Aivoriihessä on tarkoituksena kehittää ensin paljon vaihtoehtoja. Rima pidetään matalalla ja mitään kritiikkiä ei esitetä. Sen sijaan ideat pannaan jonoon sen jälkeen, kun uusia ei enää synny. Helpoimmin tämä käy pelimerkkiäänestyksellä.

Pelimerkkeinä käytetään liimalappujen liimaosista leikattuja täpliä. Niitä voidaan antaa esimerkiksi viisi palaverin kullekin osallistujalle. Kun ideat on kirjoitettu taululehtiön sivuille ja sivut ripustettu seinälle, kukin voi sijoittaa pelimerkit parhaaksi katsomallaan tavalla. Ne voi panna kaikki yhdelle idealle, tai yhden kullekin haluamalleen, tai jotain siltä väliltä.

Priorisoinnin yksi tarkoitus on tietysti saada esille parhaat ideat. Vaikka ne eivät olisikaan absoluuttisesti parhaita esimerkiksi jälkiviisauden valossa, ne ovat ideoita, joita osallistujat pitävät sellaisina. Tällä on oma arvonsa jatkotyön kannalta. Saahan ne loputkin ideat säästää siltä varalta, että niillä sattuisi olemaan käyttöä sateisena päivänä.

Puntari

Kun halutun lopputuloksen olemus on purettu auki, tarjolla saattaa olla keskenään hankalasti vertailtavia vaihtoehtoja. Arviointi tehdään lukuisten ominaisuuksien perusteella, mutta mikään vaihtoehto ei ole ylivoimainen kaikissa niistä. Tällöin päätös on käytännöllistä tehdä pisteytysmallin avulla. Oheinen osittain todellisuuspohjainen, osittain kuvitteellinen esimerkki havainnollistaa pisteytystä.

Aikoinaan kotivideoiden markkinoista kilpaili kolme standardia: Philipsin V2000, Sonyn Betamax ja Victor-Hitachi-Sharp -yhteenliittymän VHS. Teknisesti huonoimpana pidetty VHS syrjäytti muut. Ensimmäiseksi markkinoilta katosi Philipsin V2000, jossa oli paras kuva, nopein pikakelaus ja kätevä kaksipuolinen kasetti. Nauhoitus oli siinä helppo suojata ja suojaus oli helppo poistaa vipua vääntämällä.

Suurimpia syitä lopputulemaan oli, että VHS:n takana oli useita valmistajia, joten sille odotettiin suurinta menekkiä. Näin sille myös tuotettiin eniten vuokrattavaa ohjelmistoa. Tämä painotti ostajien valintoja VHS-nauhureihin. Kehitys vahvisti itseään, kunnes jäljellä ei ollut enää muita.  
V2000


Betamax


VHS


paino

arvosana

painotettu

arvosana

painotettu

arvosana

painotettu

kuva

10

9

90

8

80

7

70

ääni

10

9

90

8

80

7

70

kelaus

10

9

90

7

70

6

60

kasetti

10

10

100

6

60

5

50

ohjelmisto

60

6

360

8

480

9

540


100


730


770


790

Vaihtoehtoisia arvosanoja pisteytysmallissa voivat olla esimerkiksi kouluarvosanat, pisteet asteikolla 1...10 tai käänteinen paremmuusjärjestys kunkin yksittäisen ominaisuuden kohdalla. Esimerkissä se tarkoittaisi, että paras saa 3 pistettä, kakkonen 2 pistettä ja huonoin aina 1 pisteen. Jos tuloksen oikeellisuutta on tarve varmistella, voidaan kokeilla useampia erilaisia arvostelumenetelmiä ja katsoa, antavatko ne saman järjestyksen.