Perplex Oy

Idea aikeeksi

Etusivu
7 tähden projekti
6 portaan prosessi
39 askelen Inter-set
Julkaisut
Yhteydenotto

IDEA AIKEEKSI

Idean voi työstää konkreettiseksi aikeeksi soveltamalla ja sovittamalla tilanteeseen luovan kirjoitustyön kaavaa. Uuden ja vanhan idean työstämisessä on joitakin eroja sekä alussa että lopussa.

Artikkeli Kirjoita enemmän opastaa, kuinka vaativan kirjoitustehtävän voi tehdä helpoksi vaiheistuksen avulla. Näkökulmana kyseisessä artikkelissa on, että kirjoittaja halua tuoda julki omat ajatuksensa. Uusien hankkeiden ja projektien käynnistyksessä kyse on yleensä siitä, että täytyy kaivaa esille ja tuoda julki muiden ajatuksia. Portaikon peruskaava on edelleen hyvä lähtökohta. Pikku tarkennuksia kuitenkin tarvitaan. Kaunokirjalliset ansiot saavat vähemmän painoa. Suurempi merkitys on sillä, että sisältöä käydään läpi asianosaisten kanssa.

Vanha idea aikeeksi

Vanha idea tarkoittaa tässä korvaushankintaa. On hyvin tiedossa mitä nykyinen ratkaisu tekee ja mitä se ei tee ja mitä uudelta halutaan. Siispä ammattitaitoinen määritystyöläinen haastattelee asianosaiset ja tekee muistiinpanoja. Hän jäsentää ne kokonaisuudeksi esimerkiksi mindmapping-tekniikalla (ks. Norsu paloiksi).

Ennen kuin hän ryhtyy kirjoittamaan havaintojaan tekstidokumentiksi, hän laatii yhteenvedon diaesityksenä ja käy sen läpi asianosaisten kanssa. Näin ajatus tulee testatuksi ennen kuin nähdään turhaa vaivaa väärien asioiden kirjoittamiseksi. Diaesityksen tai -esitysten yhteydessä osallistujilta tulee todennäköisesti uusia, tarkentavia ideoita.

Diaesitysten jälkeen määritystyöläinen kirjoittaa mietteet tekstimuotoon. Tämä on tarpeen usein sen vuoksi, että määrityksestä tulee osa virallista tarjouspyyntöä. Silloin kun ei tule, tekstimuotoon saattaminen joka tapauksessa sekä selventää yksityiskohtia että edesauttaa kokonaisuuden järkevyystarkistusta.

Pelkkä kirjoittaminen ei vielä riitä, eikä myöskään kirjoituksen toimittaminen asianosaisille esimerkiksi sähköpostin liitteenä. Sisältö on syytä käydä läpi asianosaisten kanssa aktiivisemmin, suullisesti, joko vapaamuotoisesti tai määrämuotoisen katselmointimenetelmän avulla. Kun iteraatioita tehdään riittävän monta, idea on kypsä toteutukseen ja kaikki asianosaiset ovat siitä yksimielisiä.

portaat_pro.jpg

Uusi idea aikeeksi

Aivoriihi tuottaa joukon ideoita, joista useinkaan ei tiedetä paljon muuta kuin otsikko. Tässä tapauksessa haastattelu ei ole välttämättä kovin käytännöllinen menetelmä tarkentavien ajatusten esiin loihtimiseksi. Paremmin tehtävään sopii esimeriksi seinätauluversio mindmapping-tekniikasta (ks. Norsu paloiksi).