Perplex Oy

Hiljaiseksi aktiivisesti tai passiivisesti

Etusivu
7 tähden projekti
6 portaan prosessi
39 askelen Inter-set
Julkaisut
Yhteydenotto

Edellinen artikkeli

Seuraava artikkeli

HILJAISEKSI AKTIIVISESTI TAI PASSIIVISESTI

Keskittymistavoissa on runsaasti vaihtoehtoja. Ne eivät edellytä sinänsä mitään elintapojen muutoksia. Vastaavasti niitä ei pidä tehostaa kuitenkaan millään suoritusta parantavilla lisäaineilla, koska se voi olla vaarallista. Ohessa on pieni otos metodeista.

Hengitysten laskeminen

Menetelmässä lasketaan uloshengityksiä sarjoina yhdestä viiteen tai yhdestä kymmeneen. Tämä tehdään hiljaa mielessä. Kun sarja on täynnä, aloitetaan uusi. Kun (ei "jos") ajatus lähtee harhailemaan, aloitetaan uusi sarja.

Kohdesanan käyttö

Luvunlaskun sijaan toistetaan hengityksen tahdissa samaa keskittymisen kohdesanaa eli mantraa. Vaikka sanaa ei lausuta ääneen, sen tulisi olla helposti äännettävä ja sointuva. Merkitsipä sana jotain tai ei, siihen ei saisi liittyä mitään kielteistä mielleyhtymää. Uskonnollisesti suuntautuneen kannattaa valita sana oman uskonsa piiristä. Näin keskittymistuokiosta tulee rukoushetki.

Vaihtuva kohdesana

Voi kuulostaa ristiriitaiselta, mutta yksi passiivisen keskittymisen muoto on seurata kuinka ajatus ajelehtii asiasta toiseen. Jokaisen uloshengityksen kohdalla annetaan otsikko senhetkisille ajatuksille. Jos ajatus pysyy yhdessä kohteessa, sanaa voi kaikin mokomin toistaa, kunnes joku muu asia tulee mieleen tilalle.

Huomio kehoon

Huomio voidaan kohdistaa hengityksen tahdissa myös yhteen kehon osaan kerrallaan. Sovelletaan luvunlaskua ("body count") tai kutsutaan kutakin kohtaa nimeltä ("body talk").

Huomio asiaan

Käsittelyyn voidaan valita myös joku tietty aihepiiri ja pitää huomio siinä. Uloshengitysten tahdissa lausutaan mielessä yhden sanan otsikkona yksityiskohta, joka aihepiiristä tulee kulloinkin mieleen.

Aktiivinen keskittyminen turbona

Hengityksen rytmiin nojaaminen ei ole sinänsä edellytys keskittymismenetelmille. Se on kuitenkin helppo ja yksinkertainen ja joissakin tapauksissa ehkä myös turvallisempi vaihtoehto kuin vähemmän kurinalaiset menetelmät. Aktiivisen, sisältöpohjaisen keskittymisen voi nostaa kuitenkin uusille kierrosluvuille irtautumalla hengityksen rytmistä. Siinä valitaan ensin etukäteen käsiteltävä aihe. Istunnossa aloitetaan toteamalla yksi kerrallaan asioita, joita aihepiiristä tulee mieleen. Kyseistä polkua ei lähdetä seuraamaan vaan palataan takaisin ("keskelle") odottamaan, mitä muita seikkoja aihepiiristä tajuntaan virtaa.

Kun mitään uutta ei enää tule pienen odottelun jälkeenkään, käydään läpi, mitä aihepiiriin läheisesti liittyviä asioita tulee mieleen. Esimerkiksi kahvikupille niitä ovat kahvi, etusormi, huulet, lautanen, lusikka jne. Kun nämä loppuvat, käydään läpi, mitä samankaltiaisia muita asioita on olemassa. Kahvikupin tapauksessa tällaisia voisivat olla lasi, muki, tuoppi jne. Kun nämä loppuvat, käydään läpi, mitä tulee mieleen kokonaisuudesta ja sen osista. Kahvikupissa niitä ovat runko, korva, pinnoite, kuvitus jne. Kun nämä loppuvat, käydään läpi ominaisuuksia, joita kahvikupin tapauksessa ovat koko, muotoilu, väri, jne.

Edelliset 1+4 vaihetta ovat menetelmän varsinainen keskittymisosuus. Kun irrallisia otsikoita ei enää heru, ne otetaan käsittelyyn yksi kerrallaan ja annetaan ajatuksen käydä läpi kaikki mitä kustakin irti saadaan.

Kun ajatus harhailee

Ajatusten harhailuun on kaksi valinnaista suhtautumistapaa. Joko vain tyynesti jätetään harharetki sikseen ja palataan alkuperäiseen paikkaan, esimerkiksi aloittamaan lukusarja alusta. Vaihtoehtoisesti voidaan yrittää käydä läpi ajatusten ketju takaperin kohta kohdalta. Se on hyödyllinen taito sellaisenaan. Monesti olisi aiheellista kerrata, miten korvien välissä kummitteleva variksenpelätin on ilmaantunut sinne pelkän oman kehittelyn seurauksena. Yksi vaihtoehto onkin rakentaa koko istunto siten, että keskittyy vain olemaan ajattelematta mitään. Aina kun huomaa epäonnistuneensa, voidaan yrittää palata takaisin lähtöpisteeseen kohta kohdalta.