Perplex Oy

Aivoriihi

Etusivu
7 tähden projekti
6 portaan prosessi
39 askelen Inter-set
Julkaisut
Yhteydenotto

AIVORIIHI (ideariihi)

Yhden hyvän idean tuottamiseksi tarvitaan paljon ideoita, "huonojakin". Yksi syy on, että ideoiden yhdistelminä syntyy uusia ideoita. Toinen on, että aluksi mieleen tulee vain tavanomaisuuksia. Todella uudet ideat tulevat esiin tyypillisesti vasta ideasession loppupuolella.

Aivoriihen alkuperäisessä muodossa

  1. määritetään aihe ja käydään läpi pelisäännöt
  2. kehitetään ideoita ryhmätyönä
  3. sovitaan jatkotoimet.

1. Avaus

Tilaisuuden vetäjä esittele aiheen ja kirjoittaa sen kaikkien näkyville: mitä täsmällisempi aihe, sitä helpompi siihen on pureutua. Osallistujille korostetaan, että energia tulee kohdistaa uusien ideoiden tuottamiseen. Esitettyjen ideoiden kritisointi ja muokkaus on kokonaan kielletty. Sen sijaan on pelkästään suotavaa esittää parannelmia ja yhdistelmiä aiemmin esitetyistä ideoista.

2. Riihi

Vetäjä pyytää osallistujia tuomaan julki ideoitaan yksi kerrallaan ja kirjoittaa ne näkyville taululehtiön sivulle. Täydet sivut ripustetaan näkyville seinälle. Osallistujien voidaan antaa ilmoittaa ideansa vapaaehtoisesti. Vaihtoehtona on, että vuoro kiertää ringissä. Kukin kertoo aina yhden idean kerrallaan tai antaa vuoron seuraavalle, jos ei ole ilmoittaa enää uutta ideaa. Tämä vaihtoehto sekä luo painetta tuottaa ideoita että antaa kullekin tasapuolisemman mahdollisuuden olla äänessä.

3. Jatkotoimet

Ideointi on ohi noin varttitunnissa. Aivoriihi on yleensä rakenneosana jotain isommassa askareessa. Seuraavaksi ehkä jatketaan asettamalla ideat paremmuusjonoon ja tekemällä ensimmäinen alustava arvio niiden toteutuksesta. (Priorisointiin palataan myöhemmässä artikkelissa.)

Virtuaalinen aivoriihi

Aivoriihi on vuosikymmeniä vanha tekniikka. Sen puutteetkin on tunnettu jo kauan. Virtuaalinen aivoriihi toimii nimittäin paremmin kuin oikea aivoriihi. Virtuaalisessa aivoriihessä osallistujat kehittävät ideoita erillisessä tilassa, yksikseen, ilman kontaktia muihin ryhmän jäseniin. Tutkimusten mukaan tällä tavalla syntyy sekä enemmän että parempia ideoita.

Mitä suurempi ryhmäkoko, sitä suurempi ero on virtuaalisen aivoriihen hyväksi. Tärkein syy ei ole arvostelun pelko tai osallistujien velttoilu sen varjolla, että joku muu kuitenkin keksii ideoita. Tärkein syy on muistikapasiteetin rajallisuus. Ideat ehtivät tulemaan ja menemään, ennen kuin ne saa mukaan yhteiseen luetteloon.

Virtuaalisen aivoriihen voi liittää perusmuotoon ohjelmanumeroksi "1b". Osallistujille annetaan ensin 15 minuuttia aikaa kehittää ideoita yksikseen. Vaiheessa 2 vuoro kiertää ringissä. Kukin kertoo vuorollaan aina yhden ideoistaan valmiiksi värilliselle liimalapulle kirjoitettuna ja riittävän paksulla tussilla, jotta se näkyy seinältä muillekin. Useiden värien käyttö on hyödyllistä.

Kirjoitusriihi

Ideoinnin voi toteuttaa myös kirjallisena, äänettömästi. Osallistujat istuvat pöydän ympärillä. Kullakin on aluksi tyhjä paperiliuska. Kukin kirjoittaa liuskalleen yhden idean, työntää oman liuskansa keskelle pöytää ja vaihtaa sieltä tilalle uuden. Keskellä pöytää on aluksi yksi ylimääräinen tyhjä liuska, jotta prosessi pääsee paremmin alulle. Osallistuja käy läpi keskeltä poimimansa listan ja täydentää luetteloa uudella idealla, joka saattaa syntyä esimerkiksi yhdistelmänä listalla olevista.

Pöydän ja paperin sijaan voidaan käyttää tietokoneita ja -verkkoja. Kirjoitusriihi sopii siten myös ns. oikeasti virtuaaliseen ympäristöön, jossa osallistujat ovat maantieteellisesti eri paikoissa.

Lähteet:

Rodney Napier, High Impact Tools and Activities for Strategic Planning

Frans Johansson, Medici-ilmiö

Mitä suurempi ryhmäkoko, sitä suurempi ero on virtuaalisen aivoriihen hyväksi.