Perplex Oy

80/20-periaate pätee kaikessa

Etusivu
7 tähden projekti
6 portaan prosessi
39 askelen Inter-set
Julkaisut
Yhteydenotto

Edellinen artikkeli

Seuraava artikkeli

80/20-PERIAATE PÄTEE KAIKESSA

"Kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia", julistivat eläimet George Orwellin kirjassa Eläinten Vallankumous. Myöhemmin kuitenkin joku lisäsi julistukseen kohdan "...mutta jotkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset". Se oli aiheellinen lisäys. Näin on aina ollut ja näin on aina oleva. Tasa-arvo on vain unelma. Tosielämässä mikään ei mene tasan, tai jos vahingossa menee tilapäisesti, ainakaan tasapaino ei kestä kauan.

Vinouden periaate pätee todellakin universaalisti. Jos lähdetään vähän kauempaa, niin jo maailmankaikkeuden materia on jakautunut tavattoman epätasaisesti. Jos aurinko pienennetään jalkapallon kokoiseksi ja asetetaan tenniskentän verkolle, niin maapallo kiertää sitä kentän takarajalla haulina, jonka halkaisija on pari millimetriä. Kuu pörrää pikku murusena maapallon ympäri muutaman senttimetrin etäisyydellä. Lähin auringon kaltainen jalkapallo, kirkas tähti, on Suomesta katsoen jossain Etelä-Euroopassa.

Arkisempiakin esimerkkejä toki löytyy. Tieteellisesti epätasaisuuteen kiinnitti ensimmäisenä huomiota taloustieteilijä Vilfredo Pareto satakunta vuotta sitten. Hän huomasi, että tulot ja varallisuus jakautuvat epätasaisesti tavalla, jonka voi ilmaista matemaattisesti, ja että näin on kaikkialla ja näin on ollut kaikkina aikoina.

Pareton havainnot jäivät pitkiksi ajoiksi lähes huomiotta. Viime vuosikymmeninä ne ovat nousseet uudelleen esille useissa eri yhteyksissä. On havaittu, että pieni osa rikollisista tekee suurimman osan rikoksista. Keskimääräiset luvut eivät kuvaa kenenkään juomatapoja, vaan pieni osa kuluttajista nauttii suurimman osan alkoholista. Väestö pakkautuu suuriin asutuskeskuksiin ja erityisesti sille paikkakunnalle, joka on nimetty pääkaupungiksi. Pöly kerääntyy kotona villakoiriksi, jotka hakeutuvat huoneiden nurkkiin, laidoille ja kalusteiden alle.

Eräs mattofirma havaitsi, että matot kuluvat epätasaisesti. Se rupesi vuokraamaan niitä myymisen sijaan. Varsinainen juoni oli, että firma toimitti matot paloina. Näin nopeasti kuluvat kohdat saattoi ruveta vaihtamaan tiheään tahtiin ja hitaasti kuluvat harvempaan. Firma pystyi tuottamaan parempaa laatua pienemmin kustannuksin.

Yleisesti voidaan todeta, että maailma on jakautunut perusteellisen vinosti sekä hyvässä, pahassa että samantekevässä. Vinous ilmenee siten, että

  • pieni osa syistä johtaa valtaosaan seurauksista

  • pieni osa syötteistä (input) johtaa valtaosaan tuotoksista (output)

  • pieni osa ponnistuksista ja aherruksesta johtaa valtaosaan palkinnoista.

8020-tolpat.jpg


Ilmiöllä on useita vaihtoehtoisia nimiä, esimerkiksi Pareton periaate. Se on todettu sadoissa artikkeleissa eri aloilta ja sen erityispiirteitä on käsitelty yksittäisistä näkökulmista kirjoissakin. Richard Koch on kuitenkin ensimmäinen, joka kokosi eri näkökulmat yksien kansien sisään kirjassa The 80/20 Principle: The Secret of Achieving More With Less. Hän kertoo, ettei suurella vaivallakaan löytänyt vastaavanlaista teosta. Muutenkin hän tunnustaa nähneensä tavattomasti vaivaa kirjan eteen ja aprikoi, lieneekö toiminut oman periaatteensa vastaisesti. Sen mukaanhan hänen olisi pitänyt saada aikaan lähes sama lopputulos murto-osalla vaivasta. Tässä kohden hän sortuu itsekin lineaariseen ajatteluun, josta varoittaa muita.

Koch käyttää vinouden ilmiöstä nimeä 80/20-periaate, eli esimerkiksi 20 prosenttia syistä johtaa 80 prosenttiin seuraamuksista. Tämä ei ole täsmällisesti toistuva matemaattinen totuus, vaan vain kätevä muistisääntö ja käyttökelpoinen lähtökohtainen oletus. Tarkka analyysi voi antaa esimerkiksi tuloksen, jonka mukaan 30 prosenttia kuluttajista juo 75 prosenttia oluesta, eli meillä on tällöin käytännön tilanteessa 75/30-riippuvuus. Koska tässä vertaillaan kahta tietojoukkoa (ihmiset, olut) ja ilmoitetaan vain toinen puoli kummastakin jakaumasta, kerrottujen lukujen ei tarvitse täsmätä sataan. Jos ilmoitettaisiin prosentit molemmista jakaumista, niin mainitussa esimerkissä lihavoidut ja kursivoidut luvut summautuvat satasiksi ja täydellinen ilmaisu olisi 75/30 & 25/70.

Liiankin kirjaimellisesti ymmärrettynä 80/20-sääntö on pienempi virhe kuin luulla, että kaikki menee tasan.

Miksi maailma on epätasainen, epälineaarinen

Mainittu 80/20-suhde on tietty hetkellinen asiaintila, mutta mikä siihen johtaa? Koch pohdiskelee kirjassa syitä vinouteen ja esittää epäilyksen, että ne ovat syvällisiä ja selitettävissä kaaosteoreettisten käsitteiden avulla. Kaaos tarkoittaa sanana jotain täysin hallitsematonta. Sen sijaan kaaosteoria käsittelee ilmiöitä, joissa kyllä pätee joku sääntö, mutta se vain ei ole selvä ihmissilmälle, joka on sovittautunut suoraviivaiseen eli lineaariseen syy-seuraussuhteeseen. Esimerkiksi jotkut "kaoottiset" matemaattiset säännöt saattavat olla erittäin yksinkertaisen näköisiä, mutta tuottavat jonkin fantastisen fraktaalikuvion. 

Tähän yhteyteen sopivia kaoottisia, toisiinsa linkittyviä käsitteitä ovat

  • positiivinen takaisinkytkentä

  • kriittinen massa

  • lähtötilanteen merkitys.

Positiivinen tarkoittaa tässä muutoksen etumerkkiä: muutos aiheuttaa lisää muutosta. Kolme eri standardia kilpaili kotivideoiden valta-asemasta 1980-luvulla. Jossain vaiheessa, kun VHS:ää oli muita enemmän, turvallisinta oli ostaa itselle samanlainen. Oli todennäköisempää löytää vuokravideoita, tyhjiä kasetteja ja laitteiden huoltajia. Lopulta jäljelle jäi vain VHS, vaikka se oli teknisesti huonompi kuin Sonyn Beta. Philipsin V2000 oli teknisesti ylivoimainen. Siinä oli paras kuvan ja äänen laatu, nopein pikakelaus ja kaksipuolinen kasetti. V2000 katosi markkinoilta ensimmäisenä.

Internet-sähköpostin yleistyminen on esimerkki kriittisestä massasta. Itse Internet on peräisin jo 1970-luvulta. Vielä kymmenkunta vuotta sitten yritysten välinen sähköposti ei ollut kovin yleinen. Sitten yhteyksiä alkoi tulla kasvavalla vauhdilla lisää. Vuosikymmenen puolivälin tienoilla yhtäkkiä kaikilla oli Internet-sähköposti. Oli saavutettu kriittinen massa. Avaamalla oma yhteys sai nopeasti yhteyden lähes kaikkialle. Tämä oli mahdollisuus; toisin päin kääntäen, uhkana oli jäädä paitsioon.

8020-kriittinen-massa.jpg

Kun Internet-standardi saavutti kriittisen massan, se syrjäytti kilpailevan, teknisesti etevämmän X.400-standardin, samoin kuin aikoinaan VHS syrjäytti muut videostandardit. Lähtötilanteessa tarvitsee olla useimmiten vain hiukkasen parempi kuin kilpailija. Positiivisen takaisinkytkennän vuoksi lopputilanne on kuitenkin aivan vinoutunut. Niin kuin esimerkeistä ilmenee, läheskään aina ei tarvitse olla edes parempi, vaan vain yleisempi: alkutilanteen markkinaosuudet voivat olla 51/49, mutta lopputulema vaikka 95/5. Lisäesimerkkinä siitä, kuinka teknisesti vaatimattomampi voittaa paremman, oli taannoin Microsoft Windows vastaan Apple Macintosh. Kannattaa päästä edelle ennen kriittistä pistettä.

Yhteiskunnallisella tasolla ilmiö selittää sen, miksi rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät, tai ainakin pysyvät köyhinä. Rahalla saa rahaa. Rikas rikastuu sijoituksilla, kun köyhä syö kädestä suuhun. Rahat saisi vaikka jakaa tasan, mutta tuloksena olisi pian vino jakauma. Joku sijoittaa rahat toista paremmin ja joku kolmas ei ollenkaan; onnekas sijoittaja pääsee positiiviseen kehään ja polkee muut ennen pitkää jalkoihinsa.

Maailman epälineaarisuus on tärkeimpiä syitä siihen, miksi tulevaisuuden ennustaminen on niin mahdotonta. Kriittistä pistettä ei voi tietää ennalta, tai edes, saavutetaanko sitä koskaan. Neuvostoliiton ja koko sen imperiumin hajoaminen on tyypillinen esimerkki sosiaalisesta ilmiöstä. Ne tulevat aina yllätyksenä.

Kaupallisella sektorilla ennustaminen on toki vaikeata myös siksi, että ensin pitäisi arvata, mitä joku keksii. Jotta sen arvaisi, pitäisi tehdä sama keksintö itse, mikä ei kuulosta kovin loogiselta. Vaikka tässä vielä onnistuisi, pitäisi vielä erikseen arvata, mitä riittävän moni on valmis ostamaan, jotta käsillä olisi kaupallisesti järkevä hanke

Jos yritys pääsee pystysuoralle kasvu-uralle - ja varsinkin jos kyse on puhtaasta paremmuudesta - niin siitä vain. Ei pidä murehtia, että ei tämä voi ikuisesti jatkua. Ei voikaan. Jossain tulee saturaatio vastaan. Tulkoon sitten kun on tullakseen, mutta pitää lentää silloin kun on kerosiinia tankissa.

Lisää aiheesta oheisissa artikkeleissa:

80/20-periaate liike-elämässä

80/20-periaate yksityiselämässä