Perplex Oy

7 tähden projekti

Etusivu
7 tähden projekti
6 portaan prosessi
39 askelen Inter-set
Julkaisut
Yhteydenotto

7train.jpg

7 tähden kokonaisuus:
 • projektinvetopalvelut
 • projektien ohjausryhmätyö
 • oman projektimallin luominen
 • kurssit
 
...ja lyhyenä animaationa

Koulutusvaihtoehdot

7 tähden lähestymistapa

Tausta-aineisto:

Tehosta projektityötä

Tositarina (pdf):

7 tähteä käytännössä

 
Esitteen teksti:
 
Seitsemän tähden treenit -ohjelman tarkoitus on luoda osallistujalle valmiudet
kohottaa omaa ja työyhteisönsä tehokkuutta, tuottavuutta ja aikaansaavuutta
projektimaisen toimintatavan kautta. Osallistuja
 • tutustuu projektijohtamisen keskeisiin työtapoihin
 • omaksuu järjestelmällisen tavan niiden soveltamiseksi eri tilanteissa
 • sisäistää seitsemän keskeistä projektijohtamisen periaatetta.
Näkökulmana on joko puhdas "opettajan mallivastaus" tai vaihtoehtoisesti
"benchmarking", jos osallistujat jo soveltavat jotain projektien hallintajärjestelmää.
Ohjelmassa käydään läpi projektin viisi ajallista vaihetta ja opetellaan soveltamaan
niihin kuuluvia menetelmiä ja keskeisiä työtapoja. Käytännöllisin tapa käsitellä
aihe on vaiheittainen eli aikajärjestys:
 • Käynnistys
 • Suunnittelu
 • Suoritus
 • Valvonta
 • Lopetus
Monet asiat toistuvat kuitenkin läpi koko projektin. Sen vuoksi rinnalla
kuljetetaan näkökulmana projektin seitsemää johtotähteä:
 1. Päämäärä
 2. Ihmiset
 3. Keskittyminen
 4. Vuorovaikutus
 5. Muutokset
 6. Ongelmat
 7. Jatkuva parantaminen
Periaatteet sisäistäneelle oman tai yhteistyökumppanin projektimallin ja sen
työkalujen soveltaminen ei ole kaavamaista värityskirjan täyttämistä, vaan
tapauskohtaisesti vaihtelevaa, perusteltua, harkittua toimintaa.
 
Seminaarin tavoitekoko on 14-16 osallistujaa. Sisältö on rakennettu siten, että
sekä teoria- eli orientoitumisosuudet että soveltavat käytännön harjoitukset
perustuvat pääosin ryhmätyöskentelyyn. Seminaarin vetäjän yhteenvedot
annostellaan pieninä paloina ryhmätöiden esitysten väleihin.

Perusmuodossa seminaarin kesto on kaksi tuhtia työpäivää. Lisäksi
kokonaisohjelmaan kuuluu puolen päivän palautesessio sekä erikseen sovittava
määrä lisäkonsultointia projektimaisen toimintatavan käyttöönottotoimien
arvioimiseksi ja suunnittelemiseksi. Palautesessio on tarkoituksenmukaisinta
pitää kahden viikon sisällä seminaarista.
 
Ohjelman läpikäyneet osaavat toteuttaa onnistumisen kolme peruskriteeriä
täyttäviä projekteja (aika, raha, lopputulos) tunnistamalla projektin viisi ajallista
vaihetta ja soveltamalla niissä seitsemää keskeistä projektijohtamisen
periaatetta. Taustalla korostetaan kautta linjan 80/20-sääntöä, "kaikkien
periaatteiden äitiä": jotkut asiat ovat tärkeitä, toiset vähemmän tärkeitä ja
useimmat eivät ollenkaan tärkeitä. Suurimman hyödyn saa, kun keskittyy
joukkoon oleellisia perusasioita.

Nimetöntä kurssipalautetta:
 
"Kurssin materiaali ja painotukset olivat erittäin onnistuneita. En äkkiä keksi, mitä niistä olisi voinut olla toisin."
 
"Orientoitumisosuuksia, luento-osuuksia ja muita harjoituksia oli juuri sopivassa suhteessa. Missään vaiheessa ei päässyt kyllästymään tai väsymään, koska rytmi vaihteli sopivasti."
 
"Todella hyvä kurssi."